Koje izveštaje podnosi stomatološka ordinacija Gradskom zavodu za javno zdravlje

 

Prema važećim propisima, stomatološka ordinacija ima obavezu da vodi medicinsku dokumentaciju i dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja. Za teritoriju Beograda nadležan je Gradski zavod za javno zdravlje, koji se nalazi na adresi Bulevar Despota Stefana 54-a.

 

 

Periodi predaje izveštaja za svaki prethodni kvartal su do desetog datuma u narednom kalendarskom mesecu (do 10. januara, 10. aprila., 10. jula, 10. oktobra). Bitno je napomenuti da izveštaji sadrže podatke od: (01.01. do 31.03.) (01.04. do 30.06.) (01.07. do 30.09.) i (01.10. do 31.12.). Početnici se obično zbune pa podnose izvešjaje od 01.01. do 10.04. Rok za predaju je do desetog u mesecu za prethodni kvartal, a izveštaji se podnose za puna tri meseca.

Izveštaji se mogu dostaviti u papiru na adresu Bulevar Despota Stefana 54-a (soba 18, na prvom spratu). U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv firme, njen matični broj i period za koji je izveštaj sačinjen (samo za zbirne izveštaje). Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica. Izveštaji se mogu podneti i elektronski putem maila, na adresu: statistika@zdravlje.org.rs. Mail putem koga su poslati elektronski izveštaji se obavezno mora čuvati, kao dokaz u postupku redovne kontrole.

Navedene izveštaje možete skinuti putem linka:

Ako vam je potrebno usmeno pojašnjenje vezano za navedene izveštaje ili bilo šta drugo iz našeg domena, slobodno nas kontektirajte putem telefona 060/3325-655 ili 011/33-706-18.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA.”

Više o neophodnoj dokumentaciji za registraciju zdravstvenih delatnosti možete pogledati OVDE.