O nama

– Naša agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost (stomatološke ordinacije, lekarske ordinacije, poliklinike, apoteke, laboratorije, ambulante, laboratorije zubne tehnike, domove zdravlja, specijalne bolnice i druge).

– Osnivači agencije su bračni par računovođa sa decenijskim iskustvom u poslovima računovodstva, knjigovodstva, poreskog konsaltinga, praćenja raznih zakona, naručito iz oblasti zdravstva.

– Ako ste apsolitni početnik ili poslujete već godinama, a vaš knjigovođa nije specijalizovan za zdravstvenu delatnost (ne prati zakone iz oblasti zdravstva), pravo je vreme da nas kontaktirate.

– Naša misija je da pružimo celokupnu uslugu (registracija, vođenje poslovnih knjiga, kurirske usluge, edukacija, izrada akata) klijentima sa kojima sarađujemo, kako bi bez dodatnih opterećenja (finansije i vreme) mogli da se posvete svom poslu.

  Kod nas ćete dobiti sledeće usluge: 

 • Kompletnu pomoć oko registracije
 • Savete oko oblika organizovanja i izbora željene delatnosti
 • Izradu svih neophodnih akata za registraciju
 • Kurirsku uslugu podnošenja dokumentacije Ministarstvu zdravlja, Agenciji za privredne register, Fondu PIO
 • Savete oko najpovoljnijeg oblika oporezovanja, shodno vašim idejama
 • Savete oko izbora najpovoljnije banke
 • Podnošenje svih prijava Poreskoj upravi i Lokalnoj samoupravi
 • Edukaciju oko vođenja medicinske dokumentacije
 • Izradu akata na koje vas obavezuju razni zakoni (vaše je samo da ih istaknete)
 • Kompletnu edukaciju oko vođenja, prikupljanja, i dostavljanja poslovne dokumentacije (fiskalna kasa, prihodi i rashodi)
 • Ostale besplatne kuriske usluge
 • Vođenje poslovnih knjiga sa izradom završnog računa
 • Poreski konsalting
 • Razne usluge po želji klijenta i specifičnosti delatnosti