Specifičnosti upotrebe solarijuma

U svim prostorijama gde se nalazi solarijum mora da stoji vidno postavljen natpis “UPOTREBA SOLARIJUMA MOŽE IZAZVATI RAK KOŽE”.

Svi korisnici solarijuma daju informisani pristanak u dva primerka, jedan primerak zadržava vlasnik solarijuma a drugi korisnik, u kome je naznačeno da korisnik na sopstveni rizik koristi solarijum i u kome su navedena sva štetna dejstva UV zračenja.

 

 

Obrazac

INFORMISANI PRISTANAK KORISNIKA SOLARIJUMA

Upotreba solarijuma predstavlja izlaganje kože i vidljivih sluznica ultravioletnom zračenju i može ozbiljno narušiti Vaše zdravlje i dovesti do raka kože.

Upotreba solarijuma može da dovede do:

  1. Povećanog rizika za nastanak raka kože – lica koja koriste solarijum pre 35. godine starosti izlažu se riziku za nastanak malignog melanoma (najozbiljnija forma raka kože) za 75%; korišćenje solarijuma u bilo kom uzrastu povećava rizik za nastanak melanoma za najmanje 20%; 
  2. Povećanog rizika za nastanak raka kože sa svakom upotrebom solarijuma; 
  3. Oštećenja oka, uključujući melanom oka i povećani rizik za nastanak katarakte; 
  4. Prevremenog starenja kože, koja postaje rapava, gruba i naborana u mlađem životnom dobu; 
  5. Kratkoročnog, odmah vidljivog, rizika za zdravlje ukoliko se solarijum neadekvatno koristi, kao što je: 

1) Pregorevanje kože, koja postaje crvena, bolna, a mogu se javiti i plikovi, 

2) Suvoće kože, 

3) Osip praćen svrabom, 

4) Upale konjunktive oka praćene svrabom i težom povredom oka. 

Solarijum ne mogu da koriste: 

  1. Lica koja koriste lekove koji povećavaju osetljivost na ultravioletno zračenje, 
  2. Maloletna lica, 
  3. Lica koja su bolovala ili boluju od malignih tumora kože ili boluju od oboljenja koja su praćena pojačanom osetljivošću na UV zračenje i/ili toplotu. 

Pored navedenih stanja, najveći rizik za zdravlje od upotrebe solarijuma imaju lica svetle puti, lica sa brojem mladeža preko 50; sa velikim brojem pega; koja su ranije imala opekotine od sunca; koja imaju oslabljen imunološki sistem, kao i lica čiji su krvni srodnici imali maligne tumore kože.

U trudnoći koža postaje pojačano osetljiva na dejstvo ultravioletnih zraka, opekotine od sunca su češće i povećan je rizik za nastanak raka kože.

Svi korisnici solarijuma potpisuju obrazac za informisani pristanak u dva primerka, jedan zadržava firma a drugi korisnik.

Ja ______________________________ sam zakonski punoletna/tan i pažljivo sam pročitala/o i razumela/o informaciju sadržanu o napred navedenom štetnom dejstvu upotrebe solarijuma i na sopstveni rizik svojevoljno biram da u ovom objektu __________________________ budem izložen/a ultravioletnom zračenju.

 

Solarijum ne mogu da koriste:

1. Lica koja koriste lekove koji su osetljivi na UV zračenje (ukoliko postoji sumnja, konsultovati lekara);
2. Maloletna lica;
3. Lica koja su bolovala ili boluju od malignih tumora kože ili boluju od oboljenja koja su praćena pojačanom osetljivošću na UV zračenje i/ili toplotu.

Na prijavnici objekta koji ima solarijum treba da stoje sledeće informacije:

1. Naziv i broj telefona;
2. Ime i prezime lica koje je odgovorno za rad solarijuma;
3. Broj telefona na koji korisnici mogu izneti svoje žalbe, komentare, pitanja ili potražiti pomoć.

Vlasnici solarijuma poseduju sertifikat o tehničkim karakteristikama aparata i servisnu knjigu. Tehničku ispravnost solarijuma utvrđuje ovlašćeno lice šestomesečno. Podaci o urađenom pregledu unose se u servisnu knjigu, a na solarijum se stavlja kontrolna nalepnica o izvršenom pregledu.

U kabini solarijuma postavlja se digitalni merač utrošenog vremena lampi bez mogućnosti resetovanja kako bi svaki klijent mogao da ima uvid o istrošenosti lampi, kao i sertifikat proizvođača o roku upotrebe lampi. Neposredno posle redovne zamene lampi, od strane ovlašćenog lica, stavlja se nalepnica sa datumom zamene.

Vlasnici aparata obezbeđuju obuku zaposlenih za rad, što se potvrđuje odgovarajućom potvrdom ovlašćenog distributera. Potvrda o stečenom obrazovanju mora biti javno i vidno istaknuta.

Pre nego što otpočnete proces registracije budite slobodni da nas pozovite, kako bi vam usmeno predočili prednosti i mane raznih vidova oporezivanja koje vam zakon dozvoljava, i pronašli najbolje i najpovoljnije rešenje za vaš biznis. Mi ćemo umesto Vas izvršiti kompletnu registraciju kod APR, podneti sve neophodne prijave poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, kako bi Vi mogli da se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa. Možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA.”

Više o načinima oporezivanja možete pogledati OVDE.