Obračuni zarada i ostalih prihoda

Trudimo se da pružimo sveobuhvatnu uslugu našim klijentima, sačinjavamo razne ugovore, anekse istih, razna rešenja i potvrde, shodno potrebi klijenta, takođe vršimo sve neophodne prijave nadležnim fondovima za obavezno socijalno osiguranje. Poslodavcima koji imaju više od 10 zaposlenih sačinjavamo pravilnik o radu i sistematizaciji radnih mesta, kao i izmene i dopune istih.

Oblast radnih odnosa je veoma kompleksna, zato je najbolje da praćenje ovih propisa prepustite nama, a vi se posvetite svom biznisu.

Pored obračuna zarada i naknada zarada iz radnog odnosa,
za sva pravna i fizička lica vršimo sledeće vrste obračuna: 

  • Obračun ostalih prihoda (dopunski rad, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobvljanju, ugovor o stručnom usavršavanju, ugovor o zakupu i dr.)
  • Obračun godišnjeg poreza
  • Obračun poreza na dobit
  • Obračun poreza od samostalne delatnosti
  • Obračun poreza po odbitku
  • Razne druge obračune

Ukoliko vam je ovaj tekst bio zanimljiv ili imate neko pitanje za nas slobodno nas kontaktirajte putem telefona 060/3325-655 ili na mail business.deluxe.bg@gmail.com