Izrade ugovora i normativnih akata

Naša misija je da pružimo celokupnu uslugu klijentima sa kojima sarađujemo. Tako da vam možemo ponuditi izradu raznih normativnih akata, koji su u skladu sa aktuelnim zakonima i pravilnicima.

Pored standardnih koji regulišu rad i radne odnose, oblasti finansiranja, zabranu pušenja i razne druge oblasi, poseban akcenat stavljamo na oblast zdravstva, koja je veoma obimna i kompleksna.

Ordinacija (stomatološka ili lekarska) ima obavezu izrade raznih programa, planova, pravilnika i gomilu prateće dokumentacije. Zato se trudimo da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA.”

Izrade ugovora i normativnih akata

Naša agencija pruža usluge izrade raznih ugovora i normativnih akata 

  • Radni odnos (ugovor o radu, pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, Razna rešenja (godišnji odmor, porodiljsko bolovanje i dr.)
  • Sva akta predviđena raznim zakonima koje ste u obavezi da imate (zabrana pušenja, zaštita uzbunjivača, zabrana seksualnog uznemiravanja, fiskalne kase, zaštita potrošača i dr.)
  • Ugovori (o poslovnoj i tehničkoj saradnji, o nabavci i prodaji, o zastupanju, o zakupu pokretnih i nepokretnih stvari i dr.)
  • Odluke i ugovore u skladu sa potrebama klijenta
  • Zdravstvene zaštita (planovi, programi, odluke…)

Ukoliko vam je ovaj tekst bio zanimljiv ili imate neko pitanje za nas slobodno nas kontaktirajte putem telefona 060/3325-655 ili na mail business.deluxe.bg@gmail.com