Koje obaveze me čekaju nakon dobijanja rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti?

  Po dobijanju rešenja o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosi
od strane Ministarstva zdravlja slede naredni koraci: 

  • Registracija kod APR
  • Prijava na obavezno socijalno osiguranje Fond PIO
  • Izrada pečata (doktorski obavezno, ordinacijski po želji)
  • Otvaranje poslovnog računa kod banke
  • Kupovina fiskalne kase
  • Podnošenje poreske prijave Poreskoj upravi
  • Podnošenje prijava Lokalnoj samoupravi
  • Obeležavanje ordinacije spolja i iznutra
  • Doneti i istaći razne odluke, obaveštenja i sl. u skladu sa zakonom (kontaktirati agenciju)
  • Sačinjavanje i podnošenje raznih iveštaja (kontaktirati agenciju)

 

Ako vam je neophodna pomoć pri kompletiranju i podnošenju zahteva Ministarstvu zdravlja, pri registraciji kod APR-a, podnošenju neophodnih prijava poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, vođenju poslovnih knjiga, ili pružanju poreskih saveta, možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655, i mi ćemo sve završiti umesto vas. Vi se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA.”

Više o neophodnoj dokumentaciji možete pogledati OVDE ili načinu oporezivanja OVDE.